Veteranen
 

 

Mat der Maus iwert Käpp fuhren,an den Numm uklicken!Déi 5, déi zënter der Neigrënnung 1965 bis zur 125 Joer Fëier nach ëmmer am Veraïn aktiv waren:
André Jean-Pierre, Schaaf Arthur, Muller René, Kraemer Nic, Schmitz Albert

Jungs, Merci fir ären Asatz.

 
 
© Copyright 2007 Pompjees-Musik Bettendorf  
berti