Statistik
 

 

 


Éis Memberen

Status 14/04/2021
Am Total hu mir 78 Memberen
28 Fraen 50 Männer
25 Pompjeeën 51 Musikanten
Dovun sinn der 4, Pompjeeë a Musikant
12 Jugendpompjeeën, dovun sinn der 7 och Musikant

 

Den Alter vun éisen Memberen
Den Durchschnëtsalter vun allen Memberen ass 35 Joer
Den Durchschnëtsalter vun den Pompjeeën ass 38 Joer
Den Durchschnëtsalter vun den Jugendpompjeeën ass 13 Joer
Den Durchschnëtsalter vun den Musikanten ass 35 Joer
Den Durchschnëtsalter vun eisen Männer ass 36 Joer
Den Durchschnëtsalter vun eisen Fraen ass 32 Joer
Den Durchschnëtsalter vum Comité ass 40 Joer
 
Altersverdeelung ass folgend :
ënner 15 Joer 10 40-50 Joer 13
15-20 Joer 9 50-60 Joer 9
20-30 Joer 20 60-70 Joer 5
30-40 Joer 8 iwer 70 Joer 4

 

 

 
 
© Copyright 2007 Pompjees-Musik Bettendorf  
berti